Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

III. ỦY BAN NHÂN DÂN

  1. CHỦ TỊCH UBND

 

Họ tên: Nguyễn Quang Chung

Năm sinh: 20/10/1966

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0978.960.956

Email:

chungnq.donghy@thainguyen.gov.vn

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH UBND

 

Họ tên: Vũ Thị Thương Huyền

Năm sinh: 10/12/1974

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại:  0983.106.274

Email:

huyenvtt.donghy@thainguyen.gov.vn

 

 

 

 

3. VĂN PHÒNG UBND

 

Họ tên: Nguyễn Thị Như Hoa

Năm sinh: 30/10/1973

Dân tộc: Tày

Chức vụ: Công chức Văn phòng thống kê

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

Điện thoại: 0916.072.215-0986.799.259

Email: hoantn.donghy@thainguyen.gov.vn

4. KẾ TOÁN NGÂN SÁCH

 

Họ tên: Nguyễn Thị Thảo

Năm sinh: //1980

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Công chức kế toán

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

Điện thoại:

Email: thaont80.donghy@thainguyen.gov.vn

4. QUÂN SỰ

 

Họ tên: Nguyễn Thành Công

Năm sinh: 31/7/1977

Dân tộc: Tày

Chức vụ: Chỉ huy trưởng Quân sự

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0983.139.579

Email: congnt77.donghy@thainguyen.gov.vn

5. CÔNG AN

 

Họ tên: Nguyễn Trọng Tuấn

Năm sinh: 31/10/1981

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Thiếu tá - Trưởng công an

Trình độ chuyên môn: Đại học Cảnh sát ND

Trình độ LLCT: Trung cấp hành chính

Điện thoại: 0917.541.368

6. ĐỊA CHÍNH

Họ tên: Bế Thị Thu Hiền

Năm sinh: 25/02/1980

Dân tộc: Tày

Chức vụ: Công chức địa chính

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0868.968.180

Email: hienbtt.donghy@thainguyen.gov.vn

7. TƯ PHÁP

Họ tên: Vũ Gia Quảng

Năm sinh: 03/12/1968

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Công chức tư pháp-hộ tịch

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0973.463.083

Email: quangvg.donghy@thainguyen.gov.vn

8. VĂN HÓA XÃ HỘI

Họ tên: Phạm Thanh Thủy

Năm sinh: 07/6/1979

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Công chức văn hóa – xã hội

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

Điện thoại: 0986.277.497

Email: thuypt.donghy@thainguyen.gov.vn

9. VĂN HÓA THÔNG TIN

Họ tên: Trần Thị Minh Huyền

Năm sinh: 4/10/1980

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Công chức văn hóa – xã hội

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

Điện thoại: 0984.663.081

Email: huyenttm.donghy@thainguyen.gov.vn

9. CÁN BỘ NÔNG NGHIỆP-MÔI TRƯỜNG

Họ tên: Nguyễn Hương Quỳnh

Năm sinh: 30/11/1994

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Cán bộ địa chính Nông nghiệp, xây dựng,đô thị và môi trường

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

Điện thoại: 0358.705.852

Email: quynhnh.donghy@thainguyen.gov.vn


 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3268

Tổng truy cập: 1983267