Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị tổng kết công tác của các Ban HĐND tỉnh năm 2020

12-01-2021 18:48

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Đức Công, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Vũ Duy Hoàng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của các Ban HĐND tỉnh cho thấy: Năm 2020, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành có liên quan và sự đoàn kết, nỗ lực, trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh là thành viên, các Ban của HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ công tác; tích cực cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khảo sát, giám sát, thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp của HĐND tỉnh.

Năm 2020, các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện thẩm tra 76 báo cáo, đề án, tờ trình, 63 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp trình. Đặc biệt, thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh, các Ban đã tổ chức khảo sát, giám sát thường xuyên đối với việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Sau giám sát, đã ban hành báo cáo kết quả giám sát và kiến nghị với UBND tỉnh, các cơ quan, địa phương có liên quan nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đối với hoạt động giải trình, chất vấn tại các kỳ họp, các Ban của HĐND tỉnh đã tham mưu nội dung để Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh giải trình, làm rõ trước khi biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết. Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đã được các Ban của HĐND tỉnh thực hiện theo quy định. Thực hiện Quy chế của HĐND tỉnh về tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu là thành viên của các Ban đã tham gia đầy đủ các cuộc tiếp công dân định kỳ theo quy định, đồng thời phối hợp tham mưu xử lý theo thẩm quyền và tổ chức làm việc với các cơ quan chức năng để trao đổi, làm rõ kết quả, tiến độ thực hiện một số nội dung cụ thể mà cử tri quan tâm...

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các Ban HĐND tỉnh còn một số tồn tại hạn chế như: Công tác giám sát đối với việc triển khai thực hiện một số nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành đã được thực hiện nhưng chưa thường xuyên. Các ủy viên của các Ban là đại biểu hoạt động kiêm nhiệm, hầu hết giữ các vị trí chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, do đó việc bố trí thời gian để tham gia các hoạt động của Ban, trong đó có công tác thẩm tra nội dung trình tại các kỳ họp còn có những hạn chế, khó khăn nhất định...

Khẳng định chất lượng hoạt động của các Ban HĐND tỉnh đã góp phần quan trọng trong kết quả chung của HĐND tỉnh năm 2020, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị năm 2021, các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình công tác theo đúng chức năng, thẩm quyền, đảm bảo phù hợp, sát với tình hình thực tiễn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt là tập trung cao độ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Trần Nhung
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3393

Tổng truy cập: 1983175