Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thông tin triển khai chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

08-10-2020 16:17

  Công văn của UBND huyện Đồng Hỷ triển khai chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích/documents/

 Kế hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tỉnh/documents

Minh Huyền TT Sông Cầu
Nguồn UBND huyện

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3312

Tổng truy cập: 1982775