Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ- XÃ HỘI

  1. HĐND- HỘI CỰU CHIẾN BINH

 

Họ tên: Trần Duy Quang

Năm sinh: 12/8/1966

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND - Chủ tịch

Hội cựu chiến binh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0968.108.365 - 0948.108.365

Email:quangtd.donghy@thainguyen.gov.vn

 

 

 

2. ỦY BAN MTTQ

 

Họ tên: Phạm Viết Hùng

Năm sinh: 15/02/1970

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Chủ tịch UB MTTQ

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0988.624.509

Email:hungpv70.donghy@thai nguyen.gov.vn

 

 

 

 

 

3. HỘI NÔNG DÂN

 

 

Họ tên: Lâm Văn Nghĩa

Năm sinh: 15/8/1970

Dân tộc: Nùng

Chức vụ: Chủ tịch Hội nông dân

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại:  0915.209.368

Email:nghiasc1808@gmail.com

 

 

 

 

 

4. HỘI PHỤ NỮ

Họ tên: Nguyễn Thị Anh Đào

Năm sinh: 30/4/1985

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó chủ tịch Hội phụ nữ

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại: 0367.372.194

Email: anhdao86soca@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

5. ĐOÀN THANH NIÊN

Họ tên: Lương Ngọc Quỳnh

Năm sinh: 04/12/1990

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó BT Đoàn TN

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại: 0868.050.333

Email:

luongquynh.041290gmail.com

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3358

Tổng truy cập: 1982843