Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

I. ĐẢNG ỦY

1. PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHỤ TRÁCH

 

Họ tên: Nguyễn Quang Chung

Năm sinh: 20/10/1966

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Bí thư  Đảng ủy PT Đảng bộ

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0978.960.956

Email:chungnq.donghy@thainguyen.gov.vn

 

 

2. PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

Họ tên: Bùi Việt Nga

Năm sinh: 12/9/1984

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó BT thường trực Đảng ủy

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0966.367.988

Email: ngabv.donghy@thai nguyen.gov.vn

 

 

3. VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

 

Họ tên: Nguyễn Tài Anh

Năm sinh: 25/9/1995

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Văn phòng Đảng ủy

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

Điện thoại: 0975.230.106

Email: anhnt95.donghy@thainguyen.gov.vn

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3298

Tổng truy cập: 1982854